Công trình đã thi công

Thi  công biển quảng cáo cho quán Coffee Smart Thi công biển quảng cáo cho quán Coffee Smart
Thi công biển cửa hàng ” An Hiếu Wedding” tại 33 Thi Sách, Hà Nội Thi công biển cửa hàng ” An Hiếu Wedding” tại 33 Thi Sách, Hà Nội
Thi công công trình tại Hotel  Glory tại Mễ Trì, Hà Nội Thi công công trình tại Hotel Glory tại Mễ Trì, Hà Nội
Công trình biển quảng cáo shop thời trang Jin tại 42 Vũ Trong Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội Công trình biển quảng cáo shop thời trang Jin tại 42 Vũ Trong Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Công trình biển cửa hàng ” Bún chả Sinh Tử” tại Nguyễn Phong Sắc và Giảng Võ Công trình biển cửa hàng ” Bún chả Sinh Tử” tại Nguyễn Phong Sắc và Giảng Võ